Arkitektur

Arkitektur

Nord arkitektur arbetar med stora och små projekt inom inredning och arkitektur. Genom analys och skissarbete utvecklar vi tillsammans din vision och tar fram ett starkt koncept. Konceptets story blir den röda tråden. Genom omsorg för relationen mellan detaljer och...
Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur

Med  känsla för spännande design, koncept och detaljer skapar nord arkitektur tillsammans med våra kunder inredningar som ger form åt visionen. Begreppet inredningsarkitektur är en kvalitetsmarkering och en spegel av fördjupad kunskap och närvaro inför rummet,...
Engagemang

Engagemang

Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Sveriges Arkitekter, nord konst & arktiektur, Svensk Form och Örebro konsthall. Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen.  Nord är...