Med lång erfarenhet inom inredningsarkitektur och känsla för spännande design skapar vi tillsammans med beställaren interiörer som förstärker visionen och tanken.  Genom olika visualiseringsverktyg tar vi fram tydliga bilder av konceptet och är en kvalitetsförsäkran för slutresultatet. Nord arkitektur jobbar med interiörer som är hållbara, kvalitet- och stilmässigt.