Med  känsla för spännande design, koncept och detaljer skapar nord arkitektur tillsammans med våra kunder, inredningar som ger form åt visionen. Begreppet inredningsarkitektur är en kvalitetsmarkering och en spegel av fördjupad kunskap och närvaro inför rummet, material, texturer, färg och form. Ansvarig inredningsarkitekt på Nord arkitektur har yrkestitel SIR/MSA enligt branschorganisationen Sveriges arkitekter krav på utbildning och yrkeserfarenhet. 

Med hjälp av olika verktyg visualiserar vi tydliga inredningskoncept och formulerar tillsammans med kunden slutresultatet, det gemensamma målet.