Arkitektur

Nord arkitektur är ett kreativt arkitektkontor och en passion, för formgivning, projektet, processen, människan, arkitekturen, mötet och konstruktionen.

 

Vår styrka är kreativ problemlösning, projektledning,visualisering och gestaltning.

Engagemang

Engagemang

Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Sveriges Arkitekter, nord konst & arktiektur, Svensk Form och Örebro konsthall. Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen. Nord är...

Arkitektur

Arkitektur

Nord arkitektur arbetar med stora och små projekt inom inredning och arkitektur. Genom analys och skissarbete utvecklar vi tillsammans din vision och tar fram ett starkt koncept. Konceptets story blir den röda tråden, helheten i projektet.

Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur

Med lång erfarenhet inom inredningsarkitektur och känsla för spännande design skapar vi tillsammans med beställaren interiörer som förstärker visionen och tanken.  Genom olika visualiseringsverktyg tar vi fram tydliga bilder av konceptet och är en kvalitetsförsäkran...