Beställningar
Efter slutfört köp skickas en orderbekräftelse till angiven mejladress.
I bekräftelsemejlet ska det gå att hitta alla relevanta uppgifter om vilka produkter som beställts, priser och fakturerings samt leveransadress.
Om denna information inte stämmer var god kontakta oss på joakim@gallerinord.se snarast möjligt så att vi kan åtgärda eventuella
fel.

Företag, konstföreningar och institutioner har möjlighet att handla via faktura. Vänligen kontakta oss på joakim@gallerinord.se.

Allmänt
Vi följer distans och hem försäljningslagen (2005:59). Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Galleri Nord använder ”cookies” för att optimera webbplatsens funktion och för att anpassa den efter kundernas önskemål. En cookie är en
textfil som antingen temporärt är placerad på Kundens dataminne (en ”tillfällig cookie”) eller är placerad på Kundens hårddisk (en ”varaktig
cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till datorn.

Hantering av personuppgifter
I förhållande till kunderna behandlar Galleri Nord i huvudsak kundernas namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Denna information används
till följande ändamål: uppförande av kunddatabas med kundernas kontaktuppgifter samt marknadsföringsaktiviteter.

Leveranstider
Vi använder PostNord och Schenker som våra logestikpartners och den ordinarie leveranstiden ligger på 5-10 arbetsdagar. Ramade verk kan det
ta ytterligare några dagar. Beställningar som görs under helgdagar kommer att behandlas den närmaste arbetsdagen. Vid eventuell försenad
leverans ombeds kunden att kontakta oss snarast på joakim@gallerinord.se.
Ansvaret för beställda varor övergår till kunden först när leveransen är slutförd. Vanligtvis skickas varorna från vårt lager i Örebro.

Priser
Angivna priser är totalkostnad inklusive frakt och emballage kostnad. Priserna i butiken anges i SEK, svenska kronor inklusive 25%
mervärdesskatt på samtliga varor.
De priser som anges på webb platsen och i varje orderbekräftelse anges med reservation för, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer
och för utförsäljningar.

Frakt och reklamation
Alla varor skickas med våra logistikpartners PostNord och Schenker. Om förseningar skulle uppstå så ombeds kunden kontakta oss på
joakim@gallerinord.se.
Retur skall ske inom 14 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas i oskadat skick. Vi följer distans och
hemförsäljningslagen. Kunden ombeds att meddela oss samt ange på vilket sätt kunden anser att varan är felaktig på joakim@gallerinord.se.
Kunden står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt.

Betalning
Du kan betala på de sätt som anges på sidan. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på sidan här. Galleri Mats Bergman har rätt att ta betalt
redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Galleri Nord. Vid
fakturabetalning eller delbetalning kan Galleri Nord eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant
fall upplysas om detta. Galleri Nord förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du
valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på sidan.

Ej uthämtade leveranser
Vid ej uthämtad leverans från PostNord eller Schenker förbehåller vi oss rätten att debitera dig 375 SEK för de kostnader som uppstår i samband
med en sådan retur + hanteringskostnad.

Produkter
Produkternas färgåtergivning varierar från skärmbild till tryck, beroende skärmkvalité, fotokvalitet.
Bilderna på sidan kan vara beskurna. Vi besvarar gärna era eventuella frågor.

Force Majeure
Galleri Nord ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar,
försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta Avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller
ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller
allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter
(“Force Majeure”).

När Galleri Nord önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska Galleri Nord meddela Kunden detta utan oskäligt dröjsmål.

Cookies
Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig
att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara
på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer
information finns på Post och telestyrelsens hemsida. För att hålla ordning på kundkorg används här cookies (sessioncookies) som lagras på
besökarens dator.