Nord arkitektur arbetar med stora och små projekt inom inredning och arkitektur.

Genom analys och skissarbete utvecklar vi tillsammans din vision och tar fram ett starkt koncept. Konceptets story blir den röda tråden. Genom omsorg för relationen mellan detaljer och helhet är nord arkitektur ett kvalitetsstöd i projektet från start till mål.