Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Sveriges Arkitekter, nord konst & arktiektur, Svensk Form och Örebro konsthall.

Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen. 

Nord är ansvarig projektledare för projektet och genomför spännande föreläsningar och samtal utifrån en dynamisk sammansättning av konstnärer, arkitekter och designers.

2017 Plats: Makt, Plats: Citizén Jane, Plats: (o)hälsosam arkitektur

2018 Plats: Barnens offentliga rum, Plats: VIsionen, Plats: mönsterstaden

2019 Plats: framtiden och staden, Plats: WOOD bygga för framtiden, Plats: WOOD hållbarhet + trä + stad, Plats: WOOD naturen som varumärke