Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Sveriges Arkitekter, nord konst & arktiektur, Svensk Form och Örebro konsthall.

Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen. Nord är ansvarig projektledare för projektet.