Joachim Karkea

”Jag gillar att jobba med ljuset i mina bilder, och akvarell passar mig bäst för att få till de mjuka övergångarna från ljus till mörker.
Tavlan “Kalhygget” är sedd från min stuga i Tornedalen. Det var en stor gammal granskog där innan den i början av 2019 avverkades. Endast två taniga små granar stod kvar och en tidig morgon senare under året fick jag då idén till tavlan.”

Elisabeth Olszewska

”Elisabeth Olszewska arbetar i stengods och rakuteknik, med grundläggande former och upprepningar och ofta med kulturhistoriska referenser. En metod som, genom att konstnären använder sig av förskjutningar och gradvisa transformationer, väcker nyfikenhet kring såväl materialets egenskaper som formens idé.” 

– Sjöhästen konstgalleri