Morgan Persson

”The last few years I have built a reputation among glass collectors, particularly for my graal vases. I now live, together with my wife and four children, in the heart of Sweden’s “Glass Kingdom” in Småland, surrounded by the silence of the northern forest. 

Graal has become how I express myself as it allows me the room to work and develop my own personal visual language. 

The graal technique is difficult to master and as a technique it is challenging, which allows me to continue to develop as an artist. 

My work tends towards the naïve and I spend an inordinate amount of time on pencils and etching even before the actual glassblowing begins. 

The pictures that are created on the glass through the graal technique are direct, everyday and sometimes even funny. I can find inspiration, for example, from a party, two brothers, a cat in a window, loneliness, outsiders and life in rural settings. 

Silver and gold as materials tend to come again and again when I work.” 

 

Åsa Peck

”Åsa Pecks abstrakta landskapsmotiv framträder som hägringar. Gränserna mellan jord, vatten, luft och växtlighet är så porösa att elementen flyter in i varandra. Det som först förefaller vara skildringar av specifika platser sätts därmed i förvandlingens rörelse. Omvandlingen av det konkreta till upplösta, pulserande färgspel öppnar portarna till möjligheternas värld. Motiven vidgas från känsloladdade minnen av personligt betydelsefulla platser till någonting som många kan relatera till.

I sina collage kombinerar Åsa Peck fotografiska bilder till löst sammanhållna berättelser. Scenerna framstår som simultana, men utan påtvingande ordning. De inramande färgerna skänker dem emotionell energi. Oväntade kopplingar mellan det som inte hör samman skänker nya perspektiv åt det redan kända. Collagen blir till gåtor där svaren styrs av associationsbanornas emotionella logik.

Varje nytt möte med Åsa Pecks verk erbjuder nya infallsvinklar. I samma stund som upplevelsen av dem förändras och fördjupas, utmanas det-för-givet-tagna. Hennes verk får det personliga att expandera. Genom de subjektiva minnena anas större sammanhang. Det är en befriande stor känsla.”

Björn G Lindahl

Konstfilosof