Erik Hårdstedt

”Erik Hårdstedt är en detaljernas mästare. Hans akvareller är fulla av olika ting. Ibland består de av ett landskap som både kan vara moder jord eller vår urbaniserade tillvaro. Påtaglig är också hans myllrande gestaltning av människor och allehanda attiraljer som vi dagligen omges av.
I Eriks värld omvandlas det triviala till något vackert och sällsamt, som blir en balansgång mellan ytterligheterna dröm och verklighet.  Erik har arbetat i akvarell, oftast i stort format sedan 15 år. Han reser ofta och har många gånger besökt Indien, som inspirerat honom mycket.
Erik Hårdstedt är född i Borås och utbildad på S:t Sigfrids folkhögskolas bildlinje samt Göteborgs konstskola. Han har haft ett flertal, både separat-och samlingsutställningar och finns bl.a. representerad på Nordiska Akvarellmuseet, Statens Konstråd och Borås Konstmuseum.”

Oscar Gard Montan

”Mitt konstnärskap har kommit att kretsa kring barndomsminnen av populärkultur såsom serier, tv-spel och graffiti. Men även av mina iakttagelser av samtiden och hur den påverkar oss människor. Jag tittar även tillbaka i konsthistorien och använder mig gärna av konsthistoriska referenser i mitt skapande, baserat på ett narrativt och föreställande formspråk där varje verk berättar en historia. ”