Sensommarsamling 2023

Årets första utställning blir en spännande samlingsutställning där olika tekniker och konstnärskap tar plats i galleriet. Deltagande konstnärer:

Birgitta Jannesson

”Som keramiker gräver jag ner händerna i leran. Den kan vara blöt, torr, kall, hård, mjuk. Dess inneboende styrka och kraft – lerans röst – leder mig.

Själva materialiteten inbjuder till att använda enkla verktyg. Jag slår leran mot bordet, viker och börjar om, skär, hugger och stannar när jag ser att jag mejslat ut former som skapar det uttryck och känsla jag strävar efter. Eller ringlar upp, långsamt och stilla. Kanske drejar jag. Det är tankarna och formuleringarna jag jobbar med för stunden som leder till vilken teknik jag ska välja”

Maria Lund

”Mitt konstnärskap drivs av ett ständigt sökande och utforskande och jag vill inte gärna begränsa mig till ett enda uttryck eller en enda teknik – även om jag främst arbetar med måleri/blandteknik. Jag har sedan jag var liten inspirerats, och fascinerats, bland annat av arkitektur, inte minst gamla, övergivna hus mitt ute i ingenstans. De som för länge sedan borde varit borta, men ändå står kvar. Min konst är en personlig reflektion av det som pågår på ytan och inuti, och jag vill söka mig bortom det sedda.”

Jan Lindahl

”Jan är en fotograf som arbetar med storformats kammera. Hans bilder har en stark koncentration och ett lugn där tiden spelar roll. Bilderna har en otrolig skärpa och du kan om och om igen upptäcka nya detaljer i bilden.”

Niklas Blindh

”Jag är en renskötande same från Funäsdalen som någon gång i början på 00-talet fick för sig att på allvar göra något av skapandeådran som alltid letade sig fram. Efter hand har jag insett att det hela till stor del handlar om ett bekvämt sätt att få uttrycka sig på, dela sina djupaste känslor utan att behöva blotta sitt liv fullkomligt. Och just uttrycka mig, det är något tvångsmässigt djupt rotat känsloutlopp som nästan blir viktigt som luft. Genom pennan och penseln får jag ur mig i stort sett allt det jag samlar på mig i renskötseln, det i den direkta renskogen men även allt det som kanske är tyngre, allt det som finns bakom det romantiska sceneriet.”

PA Sandström

”Jag arbetar främst med rakubränd keramik och sandgjutet glas, med fokus på ansikten. Jag vill förmedla en känsla av lugn och trygghet i mina konstverk. Jag har en stor kärlek för materialen och teknikerna jag arbetar i utforskar ständigt nya möjligheter att använda mig av dom.

Under många år har jag arbetet fram mitt eget formspråk där ett uttryck av lugn, värme och samhörighet står i centrum.”