Moja Adlersson

 ”I utställningen kombinerar Adlersson nämligen sitt nyfunna intresse för konkret konst med influenser både från Bauhausskolans avskalade, kantiga arkitektur och Henri Laurens och Henry Moores moderna, bulliga skulpturer. Därmed förenar Adlersson sina räta linjer med mer lekfulla, organiska former som böljar över duken och samspelar med det spikraka på ett vis som är otypiskt för konkret konst. En stark visuell dynamik uppstår mellan det strama och de mer fria, flytande strukturerna i målningarna; en rörelse och rytm som för tankarna till flödande jazzmusik. Likaså bryter de matta färgytorna i olika starka kulörer mot varandra, där jordiga ockratoner liksom mjuka pastellfärger möter rockigt svartvitt och bjärt orange, rött och rosa.”

Text hämtat från Galleri Eklund, av Sandrina Cerda

Johannes Nielssen

”När jag skulpterar är jag inspirerad av erfarenheter av min kropp då mina ögon är slutna. Resultaten är små ögonblick, en insikt om vem jag är både inom och utanför min fysiska form. Jag vill på något sätt fånga den förnimmelsen och skulptera det till en fast form – till något som inte förändras, till kroppen jag inte kan se. Jag gör det så att jag kan återvända till denna upplevelse om och om igen. På så sätt tar jag någon form av kontroll, över något som konstant verkar vara i förändring. Slutligen, genom att modellera upplevelserna av mig själv till en skulptur kan jag inte bara se och beröra dem, men också dela dem med andra.”

Text hämtat från Galleri Backlund