Kjell Janson

”En blandning av verklighet och lust att skapa. En blandning av sanning och fantasi. Ibland högt flygande, ibland lugn som havets rogivande vågspel. Det som inte fanns, annat än i tanken, har plötsligt fått liv och skiner upp i mötet med ljuset från rummets fönster. Tanken och fantasin har vuxit till skapelser som inte lämnar någon oberörd. Skapelser, som gömts i bristen av tid, har med viljan och handens kraft formats till en berättelse att tolkas av hela världen.”

Helena Trovaj

”Jag har alltid tilltalats av akvarellens oförutsägbara kraft och nyckfullhet. Jag har varit hängiven akvarellmåleriet i 20 år. Mina målningar skildrar det urbana landskapet, bilder i rörelse på olika sätt. Omedvetet letar jag efter en stämning och känsla som jag vill förmedla till betraktaren. Genom ljus och mörker visualiserar jag stadens brus och livfulla restaurangmiljöer, oftast med en tydlig accentfärg. Därför blir detta ett starkt kännetecken för mitt måleri.”