Genom konsten som verktyg arbetar Christina och Helena utifrån ett berättande om staden, naturen och människorna. Med färg och form rör sig båda konstnärerna mellan det figurativa och det abstrakta. Där någonstans, i det skapande gränslandet laddas deras konstverk med drömmar, minnen och känslor, dit du som betraktare bjuds in.