Helene Aurell

https://friform.nu/

”Jag bor och har min verksamhet på Österlen i Skåne. Inriktningen är i huvudsak skulptur i betong sedan många år tillbaka. Betongen är som sten med den skillnaden att jag kan bygga/skulptera istället för att ta bort material. Jag kan också välja sort och färg på stenkross samt efterbehandla för en mer ”stenlik” ytstruktur.

Jag gör utsmyckning av offentlig och privat miljö och samarbetar gärna med personer och företag kring frågor som har med formgivning och miljö att göra.                                                                                                          

En stor del av min tid lägger jag på konstnärligt arbete där jag prövar mig fram med ett tema eller en fråga som utgångspunkt. Själva idén eller skissen till en skulptur är endast en liten del av den långa process det innebär med gjutformar i gips och silikon för att färdigställa ett verk. Och varje skulptur kräver sin egen tekniska lösning.”      

Mattias Frogemar

http://www.frogemar.se/

”Mina målningar i akryl och olja är ofta inspirerade av teater och cirkus, och jag gör gärna porträtt av fiktiva skådespelare; sorgsna, patetiska och komiska, varvat med dramatiska scenerier. Jag fascineras av konstnärer och artister och konflikten mellan deras drivkrafter och det svårhanterliga i att ständigt bli bedömd. Jag letar efter mina motiv i skärningspunkterna mellan verklighetens rollprestationer och estradörens konst.

Återkommande teman är också öppna landskap, himmel, moln och gamla odlingslandskap.”