Elisabeth Henriksson

H o m e

”Född 1975, uppvuxen i Luleå. Verksam i Stockholm. Utbildad på Konstfackskolan, Stockholm 1999-2004. –

 Jag arbetar främst med konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. Intresserar mig för rummet, och hur man kommunicerar i det. Något jag ofta återkommer till är repetition – hur man genom att upprepa enkla former kan bygga större helheter.”

Ann Ahlbom Sundqvist

ANN.SE

”Ann Ahlbom Sundqvist är en mycket mångfacetterad skulptör som behärskar att skapa verk i de mest olikartade av material; bland annat arbetar hon i granit, marmor, alabaster, kalksten, blåst och sandgjutet glas, brons, järn, tenn, koppar, stål, betong samt trä. Vare sig hon arbetar i sten, glas, metall eller trä söker sig konstnären till rena råmaterial utan mycket mönster i sig, och hennes verk karaktäriseras av en genomgående klarhet i sitt uttryck. Återkommande motiv i Ahlbom Sundqvists bildvärld är porträtt, organiska former såsom blommor, frön och havsorganismer liksom olika typer av hus.”

Anna Rosenbäck

https://annarosenback.com/

”Anna creates abstract and landscape paintings in oil and mix technology. She applies multi-layer paint with different paint tools and brushes to create subtile and emotional paintings. The varied and beautiful nature is Anna’s premier source of inspiration.”